Zarządzenie Nr 97/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 5 listopada 2012 roku

 

 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Uczelni

 

 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.94 z późn. zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Ustala się dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dzień 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

2.    Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi odpracują dzień 24 grudnia 2012 roku
w dniach od 12 listopada do 16 listopada 2012 roku oraz  w dniach od 19 listopada do 21 listopada 2012 roku w godzinach od 15:30 – 16:30.

3.    W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 24 grudnia 2012 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 13:39:07

Liczba wyświetleń strony: 1403

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka