Zarządzenie nr 89/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 października 2012 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK

 

 

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 14 – 21 i § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
(Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351) § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

  

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich UJK, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczenianym Organem Samorządu Doktorantów.

 

 § 2

 

Uchyla się zarządzenie nr 87/2011 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia
14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-05 15:54:28

Liczba wyświetleń strony: 2112

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka