Traci moc na podstawie Zarządzenia 163/2019

Zarządzenie Nr 117/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 grudnia 2012

w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

            

             Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 pkt 1 i art. 10  ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości  (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), oraz art. 66 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

  1. Przyjmuje się zasady rachunkowości w Uniwersytecie Jan Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Zasady rachunkowości zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie nr 35/2007 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zasad rachunkowości
w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-11 13:26:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-07 11:46:37

Liczba wyświetleń strony: 1716

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka