Zarządzenie Nr 95/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu, dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu Zakładu Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego  z Instytutu Zdrowia Publicznego do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:50:11

Liczba wyświetleń strony: 1313

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka