Zarządzenie Nr  53/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

z dnia 2 lipca 2012 roku

 

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2011/2012

 

Na podstawie art. 131 ust.1 i ust.2, art.151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz §10 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 243, poz. 1447) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.       Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 nastąpi w dwóch częściach:

a)      w miesiącu sierpniu 2012 roku w wysokości 40%,

b)      w miesiącu listopadzie 2012 roku w wysokości 60%.

 

2.       Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o którym mowa w ust.1, nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:59:50

Liczba wyświetleń strony: 1294

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka