Zarządzenie Nr 100/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w przypadku drugiego lub kolejnego kierunku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013

 

            Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) i § 4 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 1796 ze zm.) zarządza się,
co następuje:

§ 1

1.        W przypadku podjęcia przez studenta studiów stacjonarnych  studiów  na  drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, opłata za semestr wynosi odpowiednio:

Kierunek studiów

Wysokość opłaty

(za semestr)

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

2.250,00 zł

Filologia

 

   1/ studia pierwszego stopnia

3.000,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2.250,00 zł

Filologia polska

2.250,00 zł

Historia

2.250,00 zł

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

2.250,00 zł

Organizacja turystyki historycznej

2.250,00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Biologia

2.700,00 zł

Biotechnologia

2.700,00 zł

Chemia

2.700,00 zł

Fizyka

2.700,00 zł

Fizyka techniczna

2.700,00 zł

Geografia

2.700,00 zł

Informatyka

2.700,00 zł

Informatyka i ekonometria

2.700,00 zł

Matematyka

2.700,00 zł

Ochrona środowiska

2.700,00 zł

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Fizjoterapia

3.600,00 zł

Pielęgniarstwo

3.600,00 zł

Położnictwo

3.600,00 zł

Ratownictwo medyczne

3.600,00 zł

Zdrowie publiczne

2.250,00 zł

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2.700,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

2.700,00 zł

Pedagogika

2.400,00 zł

Praca socjalna

2.400,00 zł

Wzornictwo

2.700,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Administracja

2.250,00 zł

Ekonomia

2.250,00 zł

Politologia

2.250,00 zł

Logistyka

2.250,00 zł

Zarządzanie

2.250,00 zł

 

FILIA  W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Filologia

3.000,00 zł

Filologia polska

2.250,00 zł

Historia

2.250,00 zł

Stosunki międzynarodowe

2.250,00 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

Bezpieczeństwo narodowe

2.250,00 zł

Ekonomia

2.250,00 zł

Pedagogika

2.250,00 zł

Zarządzanie

2.250,00 zł

 

  1. Opłata za semestr określona w ust. 1 może zostać obniżona  na wniosek studenta decyzją dziekana. Obniżenie opłaty na danym kierunku studiów obliczane jest poprzez:

1)      pomniejszenie jej o wartość kwotową niewykorzystanych punktów ECTS przysługujących na podstawie limitu określonego art. 170a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. O wyborze przedmiotów i przypisanych im punktów ECTS przy obniżeniu opłaty decyduje student,

2)      wskazanie przez studenta uprzednio zaliczonych przez niego przedmiotów, które przewiduje program drugiego i kolejnego kierunku studiów o przypisanie im wartości kwotowe punktów ECTS.

3.      Wartość kwotowa za jeden punkt ECTS na danym kierunku obniżająca opłatę za semestr wynosi odpowiednio:

 

 

Kierunek studiów

Wartość kwotowa

za jeden punkt ECTS

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

75,00 zł

Filologia

 

   1/ studia pierwszego stopnia

100,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

75,00 zł

Filologia polska

75,00 zł

Historia

75,00 zł

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

75,00 zł

Organizacja turystyki historycznej

75,00 zł

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Biologia

90,00 zł

Biotechnologia

90,00 zł

Chemia

90,00 zł

Fizyka

90,00 zł

Fizyka techniczna

90,00 zł

Geografia

90,00 zł

Informatyka

90,00 zł

Informatyka i ekonometria

90,00 zł

Matematyka

90,00 zł

Ochrona środowiska

90,00 zł

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Fizjoterapia

120,00 zł

Pielęgniarstwo

120,00 zł

Położnictwo

120,00 zł

Ratownictwo medyczne

120,00 zł

Zdrowie publiczne

75,00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

90,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

90,00 zł

Pedagogika

80,00 zł

Praca socjalna

80,00 zł

Wzornictwo

90,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Administracja

75,00 zł

Ekonomia

75,00 zł

Politologia

75,00 zł

Logistyka

75,00 zł

Zarządzanie

75,00 zł

 

FILIA  W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Filologia

75,00 zł

Filologia polska

75,00 zł

Historia

75,00 zł

Stosunki międzynarodowe

75,00 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Bezpieczeństwo narodowe

75,00 zł

Ekonomia

75,00 zł

Pedagogika

75,00 zł

Zarządzanie

75,00 zł

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:12:18

Liczba wyświetleń strony: 1284

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka