Zarządzenie Nr 6/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 1 lutego 2012 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 

           Na podstawie § 14  ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu tworzy się Zakład Patologii.

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 59/2008 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  
7 listopada  2008 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

W skład Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa wchodzą:

1.   Zakład Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej,

2.   Zakład Fizjologii i Patofizjologii,

  1. Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego,

- Pracownia Badań Naukowych,

  1. Zakład Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa Internistycznego,
  2. Zakład Pediatrii, Pielęgniarstwa  Pediatrycznego i Społecznego,
  3. Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego,
  4. Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie,
  5. Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa  Onkologicznego,
  6. Zakład Umiejętności Pielęgniarskich i Organizacji Pracy,
  7. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego.
  8. Zakład Patologii.”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:26:36

Liczba wyświetleń strony: 1302

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka