zmiany w zarządzeniu nr 68/2013, 83/2013, 59/2014, 76/2014, 90/2015, 23/2016, 43/2018

Zarządzenie Nr 82/2012

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1.

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego  i Artystycznego  wchodzą:

 1. Instytut  Edukacji Muzycznej,
 2. Instytut Sztuk Pięknych,
 3. Instytut Pedagogiki i Psychologii,
 4. Instytut Edukacji Szkolnej.

§ 2.

 

W skład Instytutu Edukacji Muzycznej wchodzą:

 1. Zakład Dyrygowania, Prowadzenia Zespołów i Emisji Głosu,
 2. Zakład Historii, Teorii i Edukacji Muzycznej,

2a) Pracownia Edukacji Muzycznej,

 1. Zakład Praktyki Instrumentalnej.

§3

W  skład Instytutu Sztuk Pięknych wchodzą:

 1. Zakład Malarstwa i Rzeźby,
 2. Zakład Grafiki i Rysunku,
 3. Zakład Wzornictwa i Nowych Mediów,
 4. Zakład Teorii i Historii Sztuki.

§4

W skład Instytutu Pedagogiki i Psychologii wchodzą:

 1. Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,
 2. Zakład Pedagogiki Pracy i Edukacji Ustawicznej,
 3. Zakład Pedagogiki Społecznej,
 4. Zakład Pedeutologii,

    4a) Pracownia Zastosowań Informatyki w Edukacji,

 1. Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia,
 2. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,
 3. Zakład Psychologii,
 4. Zakład Socjologii,
 5. Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.

 

§5

W skład Instytutu Edukacji Szkolnej wchodzą:

 1. Zakład Auksologii,
 2. Zakład Edukacji przez Media i Sztukę,

 

 

2a) Pracownia Mediów w Edukacji,

2b) Pracownia Wychowania przez Sztukę,

 1. Zakład Literatury i Kultury Języka,

3a) Pracownia Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej,

3b) Pracownia Filozofii,

3c) Pracownia Języka Angielskiego,

 1. Zakład Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji,

4a) Pracownia Dydaktyki Ogólnej,

4b) Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,

 1. Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka,

5a) Pracownia Przygotowania Pedagogicznego,

5b) Pracownia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej,

5c) Pracownia Rewalidacji.

§ 6.

Tracą  moc obowiązującą:

 1. Zarządzenie nr 67/10 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2010r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.
 2. Zarządzenie nr 79/11 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
  24 października 2011r. w sprawie zmiany  struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.
 3. Zarządzenie nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia
  12 września 2012r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od  1 października 2012 roku.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2018-07-04 07:56:09

Liczba wyświetleń strony: 1249

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka