Zarządzenie Nr 22/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 marca 2012 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych Filii
w Piotrkowie Trybunalskim

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim dokonuje się poniższych zmian:

1.      Znosi się:

1)      Samodzielny Zakład Ekonomii,

2)      Samodzielny Zakład Zarządzania,

3)      Samodzielny Zakład Socjologii,

4)      Samodzielny Zakład Bezpieczeństwa Narodowego.

 

2.      Tworzy się:

1)      Katedrę Ekonomii:

a)      Zakład Podstaw Ekonomii,

b)      Zakład Ubezpieczeń i Finansów.

2)      Katedrę Zarządzania,

3)      Katedrę Socjologii,

4)      Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:34:20

Liczba wyświetleń strony: 1368

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka