Zarządzenie Nr 31/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie ustalenia Dnia Święta Uczelni w 2012 roku

 

          

 

                     Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwały nr 42/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach z dnia 31 maja 2007 roku zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dzień 21 czerwca 2012 roku Dniem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:01:23

Liczba wyświetleń strony: 1505

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka