traci moc na podstawie zarządzenie nr 30/2015                                                    

Zarządzenie Nr 51/2012

                             Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                    z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie jednolitego wzoru oświadczenia studenta o autorstwie pracy dyplomowej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.),  § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz
§ 42 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
stanowiącego załącznik do Uchwały nr15/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 29 marca 2012 roku zarządza się co następuje:

                                                                       § 1

Wprowadza się wzór formularza oświadczenia studenta o autorstwie pracy dyplomowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

                                                                       § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z moca obowiązującą od dnia 1 października 2012r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-05-12 13:12:12

Liczba wyświetleń strony: 1317

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka