Zarządzenie Nr 111/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Geografii Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego

 

 

           Na podstawie § 14  ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym w Instytucie Geografii likwiduje się Pracownię Geologii.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, dotychczasową treść § 6 zarządzenia nr 50/2011 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  
9 czerwca 2011 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

W skład Instytutu Geografii wchodzą:

1.  Zakład Hydrologii i Geoinformacji,

2.  Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska,

3.  Zakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej,

4.  Zakład Geografii Społeczno – Ekonomicznej,

5.  Zakład Paleogeografii, Geoekologii i Ochrony Przyrody,

6.  Zakład Bioklimatologii i Klimatologii Regionalnej,

7.  Pracownia Dydaktyki i Turystyki,

8.   Zespół Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych Instytutu Geografii.”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-21 13:21:20
Data aktualizacji:2013-01-07 09:53:47

Liczba wyświetleń strony: 1474

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka