zmiany w zarządzeniu nr 28/2012, traci moc na podstawie zarządzenia nr 29/2013

Zarządzenie Nr  16/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 lutego 2012 roku

 

w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc:

1)      zarządzenie Nr  38/2006 Rektora d. Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  25 września  2006 roku w sprawie obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne;

2)      zarządzenie Nr 34/2007 Rektora d. Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
z dnia  3  września  2007 roku w sprawie zmiany obowiązującego w Uczelni wzoru umowy
o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne;

3)      zarządzenie Nr 53/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne;

4)      zarządzenie Nr 57/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-05-23 08:15:12

Liczba wyświetleń strony: 1648

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka