traci moc na podstawie zarządzenia nr 63/2014

Zarządzenie Nr 74/2012 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 19 września 2012 roku

 

w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom

 

               Na podstawie art. 199 ust 2. i ust. 4 w związku z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Doktorantów.

§ 2

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 60/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązujacą od dnia 14 września 2012 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-09-30 13:46:59

Liczba wyświetleń strony: 1899

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka