Zarządzenie Nr 5/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i  § 69 ust. 2 oraz § 42 ust. 3 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 3/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie określenia składu Rady Bibliotecznej, zmienionym zarządzeniem nr 70/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku i zarządzeniem nr 93/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany w § 1:

1)      ze składu Rady Bibliotecznej odwołuje się następujące osoby:

a)      mgr Elżbieta Anderman,

b)      mgr Joanna Leoffler – Mazur.

2)      do składu Rady Bibliotecznej powołuje się mgr Andrzeja Antoniaka – z-cę dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1, skład Rady przedstawia się następująco:

 

1.      prof. dr hab. Danuta Hombek,

2.      prof. dr hab. Ewa Nowak,

3.    prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska,

4.      dr Elżbieta Cieśla,

5.      dr Ewa Kula,

6.      dr Elżbieta Marek,

7.      dr Henryk Suchojad,

8.      dr Tadeusz Szperna,

9.      dr Urszula Świerczyńska-Kaczor,

10.  mgr Anna Chrobot,

11.  mgr Urszula Franas-Mirowska,

12. mgr Anna Gołuzd,

13.  mgr Urszula Jagodzińska,

14.  mgr Zofia Kilarska,

15.  mgr Agnieszka Kopeć,

16.  mgr Andrzej Antoniak,

17.  mgr Monika  Marcinkowska ,

18.  mgr inż. Andrzej Opoka,

19.  mgr Tomasz Ossowski,

20.  mgr Ewa Rutkiewicz,

21.  Paweł Czerepak.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:55:49

Liczba wyświetleń strony: 1410

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka