Zarządzenie Nr 7/2012

 

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

z dnia 1 lutego 2012 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu pn. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i
§ 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się od dnia 1 lutego 2012 r. Regulamin przyznawania „stypendium - wsparcia towarzyszącego” dla uczestników projektu pn. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:06:22

Liczba wyświetleń strony: 1334

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka