Zarządzenie Nr 69/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 września 2012 roku

 

w sprawie udzielenia prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm. ) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Rektor udziela pełnomocnictwa do podpisywania dyplomów absolwentów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych studentów i słuchaczy odbywających zajęcia
w jednostkach organizacyjnych Uczelni w Kielcach:

1)        prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckichJanuszowi Królowi prof. UJK,

2)        prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicąprof. zw. dr hab. Markowi Przeniośle.

2.    Rektor udziela pełnomocnictwa do podpisywania dyplomów absolwentów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych studentów i słuchaczy odbywających zajęcia
w jednostkach organizacyjnych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim
prorektorowi ds. Filii
w Piotrkowie Trybunalskim – dr hab. Zygmuntowi Matuszakowi prof. UJK
.

3.    Pełnomocnictwa obowiązują w okresie kadencji 2012-2016.

 

§ 2

Na dyplomach i świadectwach, o których mowa w § 1, w miejscu przeznaczonym na podpis rektora umieszcza się pieczęć o treści „ z up. Rektora”, a właściwy prorektor składa swój podpis.     

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-15 14:36:18

Liczba wyświetleń strony: 1201

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka