traci moc na podstawie zarządzenia nr 62/2012

Zarządzenie Nr 3/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 stycznia 2012 roku

 

w sprawie regulaminu szczegółowego ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z rozliczeniem semestralnym

 

 

            Na podstawie art. 179 ust. 5 oraz 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U.  Nr 205, poz. 1212), wprowadza się regulamin szczegółowy ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z rozliczeniem semestralnym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin szczegółowy ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego.

  

§ 2

 

Do studentów z rozliczeniem semestralnym ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego
i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 nie stosuje się regulaminu
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom w zakresie unormowanym regulaminem szczegółowym o którym mowa w § 1.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:52:21

Liczba wyświetleń strony: 1560

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka