Traci moc na podstawie zarządzenia nr 83/2016

 

zmiany w zarządzeniu nr 60/2014, 78/2014, 81/2014, 40/2015, 56/2015

 

Zarządzenie Nr    83 /2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  28   września 2012 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego  wchodzą:

1.      Instytut Filologii Obcych,

2.      Instytut Historii,

3.      Instytut Filologii Polskiej,

4.      Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa,

§ 2.

 

W skład Instytutu  Filologii Obcych wchodzą:

1.      Zakład Literatury,

1a) Pracownia Literatury Angielskiego Obszaru Językowego,

1b) Pracownia Literatury Niemieckiego Obszaru Językowego,

1c) Pracownia Literatury Rosyjskiego Obszaru Językowego,

2.      Zakład Językoznawstwa,

2a) Pracownia Językoznawstwa Angielskiego,

2b) Pracownia Językoznawstwa Germańskiego,

2c) Pracownia Językoznawstwa Rosyjskiego,

3.      Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych,

3a) Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego,

3b) Pracownia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego,

3c) Pracownia Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego,

4.      Zakład Przekładoznawstwa i Kultury,

4a) Pracownia Przekładoznawstwa,

4b) Pracownia Kultury.

 

§3

 

W skład Instytutu Historii wchodzą:

1.      Zakład Historii Starożytnej,

2.      Zakład Historii Średniowiecznej,

3.      Zakład Historii XVI-XVIII Wieku,

4.      Zakład Historii XIX Stulecia,

5.      Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1945,

6.      Zakład Historii Polski i Powszechnej po roku 1945,

7.      Zakład Nauk Pomocniczych Historii,

8.      Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie.

 

 

 

 

§4

W skład Instytutu Filologii Polskiej wchodzą:

1.      Zakład Literatury po 1918 roku i Teorii Literatury,

2.      Zakład Historii Literatury do 1918 roku,

3.      Zakład Badań Kulturowych,

4.      Zakład Polszczyzny Współczesnej i Historycznej,

5.      Zakład Komunikacji Językowej ,

6.      Zakład Edukacji Polonistycznej.

 

 

§5

W skład Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa wchodzą:

1.      Zakład Bibliologii i Informatologii,

2.      Zakład Medioznawstwa,

3.      Zakład Dziennikarstwa,

4.      Zakład Historii Prasy i Książki,

5.      Zakład Teorii i Historii Kultury.

 

§6

Tracą moc obowiązującą:

1.      Zarządzenie nr 64/10 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 20 października 2010 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

2.      Zarządzenie nr 36/12 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

 

§7

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2012 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-10-26 11:03:28

Liczba wyświetleń strony: 1225

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka