Zarządzenie Nr 93/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 października 2012 roku

 

w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2012/2013.

 

 

Na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
(Dz. U. Nr 225, poz. 1351), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz
§ 1 i 2 Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 88/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK odbywających studia doktoranckie prowadzonym przez Wydział Humanistyczny UJK wynosi:

1)        na kierunku językoznawstwo:

a)      jeden doktorant studiujących na pierwszym roku studiów,

b)      zero doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

c)      dwóch doktorantów studiujących na trzecim roku studiów,

d)      jeden doktorant studiujący na czwartym roku studiów.

2)        na kierunku historia:

a)      sześciu doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

b)      trzech doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

c)      trzech doktorantów studiujących na trzecim roku studiów,

d)      trzech doktorantów studiujący na czwartym roku studiów.

 

§ 2

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK odbywających studia doktoranckie prowadzonym przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK wynosi:

1)        na kierunku biologia: trzech doktorantów studiujący na pierwszym roku studiów,

2)        na kierunku chemia: trzech doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

3)        na kierunku fizyka: jeden doktorant studiujący na pierwszym roku studiów,

4)        na kierunku geografia: trzech doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów.

 

§ 3

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK odbywających studia doktoranckie prowadzonym przez Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK wynosi:

1)        na kierunku pedagogika: pięciu doktorantów studiujący na pierwszym roku studiów,

2)        na kierunku sztuki piękne: sześciu doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów.

 

 

§ 4

 

Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z datacji podmiotowej na dofinansowanie

zadań projakościowych w UJK w roku akademickim 2012/2013 wynosi osiemset złotych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2012r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:48:01

Liczba wyświetleń strony: 1230

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka