traci moc na podstawie zarządzenie nr 12/2015

 

Zarządzenie Nr 86/2012


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 października 2012 r.


w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 6 Uchwały Senatu Nr 27/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

§ 1

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje w skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, następujące osoby:

 1. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK - przewodnicząca,
 2. dr Marta Repelewicz  - przewodnicząca Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich (WMP),
 3. prof. zw. dr hab. Zdzisław Migaszewski - przewodniczący Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą,
 4. dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK - przedstawiciel WPiA (kształcenie nauczycieli),
 5. dr Katarzyna Ziołowicz - przedstawiciel WPiA (kierunki artystyczne),
 6. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK - przedstawiciel WPiA,
 7. dr Tomasz Chrząstek - przedstawiciel WH,
 8. dr Renata Stępień - przedstawiciel WNoZ,
 9. dr Izabela Konieczna - przedstawiciel WZiA,
 10. dr Jacek Bonarek - przedstawiciel WFH (Filia),
 11.  dr Maria Szymańska- przedstawiciel WNS (Filia),
 12. dr Robert Dutkiewicz - przedstawiciel MSWFiS,
 13. dr Ewa Mamrot-Tuszyńska - przedstawiciel MSJO,
 14. mgr Olga Kalińska - Kierownik Wdrożenia ZSI,
 15. mgr Agnieszka Świerczek - Kierownik Działu Nauczania,
 16. mgr Elżbieta Kurkowska - Kierownik Akademickiego Biura Karier,
 17. mgr Grzegorz Rykowski - przedstawiciel URSD,
 18. Łukasz Kowalczyk- przedstawiciel URSS,
 19. Marek Borowski - przedstawiciel URSS.

.

§ 2

1.      W posiedzeniach komisji mogą też uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.

2.      Obsługę administracyjną Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia prowadzi Dział Nauczania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-02-16 08:28:50

Liczba wyświetleń strony: 1903

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka