Zarządzenie Nr 99/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 5 listopada 2012 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.        Na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym, w Instytucie Biologii dokonuje się poniższych zmian:

 

1)                                     Likwiduje się:

 

a)      Pracownię Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska,

b)      Pracownię Ochrony Przyrody,

c)      Zakład Zoologii,

d)      Zakład Radiobiologii i Immunologii.

 

2)                         Tworzy się:

 

a)      Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii,

b)      Zakład Ochrony Przyrody,

c)      Pracownię Radiobiologii i Immunologii.

 

2.        Na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym, w Instytucie Matematyki likwiduje się Zakład Logiki i Teorii Mnogości.

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, dotychczasową treść § 2 i § 4 zarządzenia nr 50/2011 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
9 czerwca 2011 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 2

W skład Instytutu Matematyki wchodzą:

 1. Zakład Analizy Matematycznej,
 2. Zakład Algebry i Topologii,
 3. Zakład Dydaktyki Matematyki i Technologii Informacyjnej,
 4. Zakład Matematyki Stosowanej,
 5. Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki.”

 

㤠4

W skład Instytutu Biologii wchodzą:

 1. Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców,
 2. Zakład Fizjologii Roślin,
 3. Zakład Biochemii i Genetyki,
 4. Zakład Botaniki,
 5. Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej,
 6. Zakład Mikrobiologii,
 7. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska,
 8. Zakład Fizjologii Zwierząt,
 9. Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii,
 10. Zakład Ochrony Przyrody,
 11. Pracownię Radiobiologii i Immunologii.”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012 roku.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:32:31

Liczba wyświetleń strony: 1148

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka