traci moc na podstawie zarządzenia nr 110/2012

Zarządzenie Nr 105/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 20 listopada 2012 roku

 

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się skład Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich, który przedstawia się następująco:

 

1)      prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło -  przewodniczący,

2)      dr hab. Małgorzata Krzysztofik,

3)      dr hab. Jadwiga Muszyńska prof. UJK,

4)      dr hab. Barbara Gawdzik,

5)      dr hab. Janusz Łuszczyński prof. UJK,

6)      dr Grażyna Wiraszka,

7)      prof. zw. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon,

8)      dr Waldemar Firlej,

9)      dr hab. Marek Kątny prof. UJK,

10)   dr Andrzej Pawlik,

11)   dr hab. Paweł Soroka prof. UJK,

12)   dr hab. Pelagia Bojko,

13)   dr Janusz Budziński,

14)   dr hab. Helena Marzec prof. UJK,

15)   dr Andrzej Witusik,

16)   przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

17)   przedstawiciel ZNP.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 88/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:55:38

Liczba wyświetleń strony: 1156

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka