Zarządzenie Nr 71/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 września 2012 roku

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne oraz umów ze słuchaczami
o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe:

1)      dla studentów Wydziału Zarządzania i Administracji – dziekan – dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

2)      dla studentów Wydziału Humanistycznego– dziekan – dr hab. Janusz Detka prof. UJK,

3)      dla studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego – dziekan - dr hab. Teodora Król prof. UJK,  

4)      dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego  – dziekan – dr hab. Marek Kątny prof. UJK,

5)      dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu –  dziekan  – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek,

6)      dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekan  dr hab. Marek Dutkiewicz prof. UJK,

7)      dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekan – prof. zw. dr  hab. Andrzej Felchner,

8)      dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownik – dr Rafał Pawłowski.

 

§ 2

Osoby, o których mowa w § 1 są umocowane do zawierania i podpisania umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe w okresie kadencji 2012-2016. Pełnomocnictwo może być
w każdym czasie odwołane. 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:11:03

Liczba wyświetleń strony: 1224

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka