Zarządzenie Nr 91/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 października 2012 roku

 

w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2012/2013.

 

 

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
(Dz. U. Nr 225, poz. 1351), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz
§ 3 i 5 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich UJK stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego  w UJK w roku akademickim 2012/2013 odbywających studia doktoranckie na poszczególnych kierunkach studiów doktoranckich wynosi:

1)        Wydział Humanistyczny: jedenastu doktorantów, w tym:

a)      kierunek językoznawstwo: czterech doktorantów,

b)      kierunek historia: siedmiu doktorantów.

2)        Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: jedenastu doktorantów, w tym:

a)      kierunek biologia: trzech doktorantów,

b)      kierunek chemia: trzech doktorantów,

c)      kierunek fizyka: dwóch doktorantów,

d)      kierunek geografia: trzech doktorantów.

3)        Wydział Pedagogiczny i Artystyczny: siedmiu doktorantów, w tym:

a)      kierunek pedagogika: trzech doktorantów,

b)      kierunek sztuki piękne: czterech doktorantów.

 

§ 2

 

Wysokość kwoty stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2012/2013 wynosi tysiąc dwieście pięćdziesiąt  złotych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2012 roku.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:34:34

Liczba wyświetleń strony: 1275

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka