Zarządzenie Nr 66/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2012 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dokonuje się poniższych zmian:

1)      likwiduje się Zakład Wychowania Integralnego i Rewalidacji,

2)      tworzy się w Zakładzie Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka:

a)      Pracownię Diagnozy i Terapii Pedagogicznej,

b)      Pracownię Rewalidacji.

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 5 zarządzenia nr 67/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego
i Artystycznego
zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

W skład Instytutu Edukacji Szkolnej wchodzą:

1. Zakład Auksologii,

2. Zakład Edukacji przez Media i Sztukę

            2a) Pracownia Mediów w Edukacji,

            2b) Pracownia Wychowania przez Sztukę,

3. Zakład Literatury i Kultury Języka,

3a) Pracownia Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej,

3b) Pracownia Filozofii,

3c) Pracownia Języka Angielskiego,

4. Zakład Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji,

4a) Pracownia Dydaktyki Ogólnej,

4b) Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,

5. Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka,

5a) Pracownia Przygotowania Pedagogicznego,

5b) Pracownia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej

5c) Pracownia Rewalidacji.”

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:19:00

Liczba wyświetleń strony: 1256

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka