traci moc na podstawie zarządzenia nr 57/2013

Zarządzenie Nr 62/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 21 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom

 

 

            Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 września 2012 r. wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom oraz zarządzenie Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu szczegółowego ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z rozliczeniem semestralnym. 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-09-13 08:13:40

Liczba wyświetleń strony: 7295

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka