traci moc na podstawie zarządzenia Nr 12/2013

Zarządzenie Nr   80 /2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   27  września  2012 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1.     

 

W skład struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą:

1)      Wydział Nauk Społecznych,

2)      Wydział Filologiczno-Historyczny,

3)      Studium Wychowania Fizycznego,

4)      Studium Języków Obcych,

5)      Akademickie Biuro Karier.

§2

 

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

1.      Instytut Nauk Pedagogicznych

1)      Zakład Historii i Teorii Kształcenia,

2)      Zakład Metodologii Badań Społecznych,

3)      Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej,

4)      Zakład Pedagogiki Pracy i Teorii Rozwoju Zawodowego,

5)      Zakład Pedagogiki Terapeutycznej,

6)      Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,

7)      Pracownia Edukacji Obronnej,

8)      Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przygotowania Pedagogicznego,

9)      Pracownia Psychologii,

10)  Pracownia Wychowania Estetycznego.

2.      Katedra Ekonomii,

1)      Zakład Podstaw Ekonomii,

2)      Zakład Ubezpieczeń i Finansów.

3.      Katedra Zarządzania,

1)      Zakład Logistyki i Metod Ilościowych w Biznesie,

2)      Zakład Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstwa,

3)      Zakład Marketingu.

4.      Pracownia Socjologii.

5.      Pracownia Informatyki.

§3

 

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego:

1.      Instytut Filologii Polskiej,

1)      Zakład Literatury Polskiej,

2)      Zakład Literatury Powszechnej,

3)      Zakład  Języka Polskiego,

4)      Zakład Teorii Literatury.

2.      Instytut Historii,

1)      Zakład Historii Powszechnej do XIX Wieku i Historii Histografii,

2)      Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX Wieku

i Archiwistyki,

3)      Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX Wieku,

4)      Pracownia Historii Wojskowości.

3.      Instytut Stosunków Międzynarodowych.

1)      Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Zagrożeń Cywilizacyjnych,

2)      Zakład Dyplomacji i Polityki Europejskiej,

3)      Zakład Teorii i Myśli Politycznej.

4.      Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.

5.      Katedra Filologii Angielskiej,

1)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)      Pracownia Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego.

 

 

§4

 

Traci moc obowiązującą:

1.      Zarządzenie nr 24/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

2.      Zarządzenie nr 35/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 maja 2012r. w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012r.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-03-07 10:48:23

Liczba wyświetleń strony: 1255

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka