Zarządzenie Nr 19/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 16 marca 2012 r.

 

w sprawie wniosków o utworzenie i programów studiów doktoranckich których rozpoczęcie planowane jest w roku akademickim 2012/2013

 

 

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

  

§ 1

 

Wnioski  o utworzenie studiów doktoranckich, których rozpoczęcie planowane jest w roku akademickim 2012/2013 winny spełniać wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie studiów doktoranckich stanowiącym załącznik do uchwały nr 10/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich.

 

 § 2

 

Rady Wydziałów prowadzące obecnie studia doktoranckie obowiązane są opracować w terminie do 30 czerwca 2012r., programy dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013 spełniające wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz
w Regulaminie studiów doktoranckich stanowiącym załącznik do uchwały nr 10/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:35:41

Liczba wyświetleń strony: 1436

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka