Zarządzenie Nr 60/2012


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 lipca 2012 r.


w sprawie powołania Komisji ds. Znajomości Języka Polskiego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 4 ust.1 pkt 7 lit. c Uchwały Senatu Nr 45/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego, której celem jest potwierdzanie znajomości języka polskiego przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich.

2.      Po przeprowadzeniu sprawdzianu potwierdzającego znajomość języka polskiego Komisja ds. Znajomości Języka Polskiego wydaje zaświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje w skład Komisji ds. Znajomości Języka Polskiego, następujące osoby:

1.      dr Ewa Piotrowska-Oberda - przewodnicząca komisji,

2.      dr Stanisław Cygan,

3.      dr Alicja Gałczyńska,

4.      dr Marzena Marczewska.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:46:04

Liczba wyświetleń strony: 1299

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka