traci moc na podstawie zarządzenia Nr 12/2013

Zarządzenie Nr 98/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 5 listopada 2012 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Filologiczno - Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim, w Katedrze Filologii Angielskiej dokonuje się poniższych zmian:

1.      Likwiduje się Pracownię Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego.

2.      Tworzy się Pracownię Językoznawstwa Stosowanego,

3.      Tworzy się Pracownię Języka Angielskiego.

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 80/2012 Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1.      Instytut Filologii Polskiej.

1)      Zakład Literatury Polskiej,

2)      Zakład Literatury Powszechnej,

3)      Zakład  Języka Polskiego,

4)      Zakład Teorii Literatury.

2.      Instytut Historii.

1)      Zakład Historii Powszechnej do XIX Wieku i Historii Histografii,

2)      Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX Wieku

   i Archiwistyki,

3)      Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX Wieku,

4)      Pracownia Historii Wojskowości.

3.      Instytut Stosunków Międzynarodowych.

1)      Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Zagrożeń Cywilizacyjnych,

2)      Zakład Dyplomacji i Polityki Europejskiej,

3)      Zakład Teorii i Myśli Politycznej.

4.      Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.

5.      Katedra Filologii Angielskiej.

1)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)      Pracownia Języka Angielskiego,

3)      Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-03-07 10:47:53

Liczba wyświetleń strony: 1160

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka