Zarządzenie Nr 45/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 czerwca 2012 roku

 

w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z datacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK
oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2011/2012.

 

 

Na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2
Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w  Kielcach stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 42/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach
zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z datacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK odbywających studia doktoranckie na kierunku jezykozawstwo prowadzonym przez Wydział Humanistyczny UJK wynosi:

1)      jeden doktorant studiujący na pierwszym roku studiów,

2)      dwóch doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

3)      jeden doktorant studiujący na trzecim roku studiów,

4)      dwóch doktorantów studiujących na czwartym roku studiów.

 

§ 2

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z datacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK odbywających studia doktoranckie na kierunku histora prowadzonym przez Wydział Humanistyczny UJK wynosi:

1)      trzech doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

2)      trzech doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

3)      trzech doktorantów studiujących na trzecim roku studiów,

4)      jeden doktorantów studiujący na czwartym roku studiów.

 

§ 3

 

Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z datacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK w roku akademickim 2011/2012 wynosi osiemset złotych. 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:49:02

Liczba wyświetleń strony: 1424

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka