Traci moc na podstawie zarządzenia nr 284/2020

Zarządzenie Nr 87/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 października 2012 roku

w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej dla Uniwersytetu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 52/2010 Rektora z dnia 14 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej dla Uczelni w Kielcach, wprowadza się następującą zmiany:

 

1)     odwołuje się Dominikę Burdzy,

2)      powołuje się Edytę Majcher-Ociesę,

3)      odwołuje się Andrzeja Wiśniewskiego,

4)      powołuje się Stanisława Cygana.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1, skład Komisji przedstawia się następująco:

1)           Katarzyna Chojnacka,

2)            Edyta Majcher-Ociesa,

3)           Ewa Krak,

4)            Marta Mrozik,

5)           Anna Śmietańska,

6)           Stanisław Cygan,

7)           Barbara Antonkiewicz,

8)           Bożena Kosno,

9)           Mariola Rybak.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Wytworzył:Rektor
Data wytworzenia:2012-10-15
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 09:19:37

Liczba wyświetleń strony: 1241

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka