Zarządzenie Nr 65/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 września 2012 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Filologiczno – Historycznego Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W strukturze organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim, dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu Katedry Bezpieczeństwa Narodowego  z Wydziału Nauk Społecznych do Wydziału Filologiczno – Historycznego.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:13:17

Liczba wyświetleń strony: 1282

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka