Zarządzenie Nr 61/2012


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 lipca 2012 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 38  ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujący skład Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej:

1.      dr hab. Jadwiga Muszyńska prof. UJK – przewodnicząca,

2.      dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK,

3.      dr hab. Marek Kątny prof. UJK,

4.      dr Dorota Kozieł,

5.      dr Maria Obrusznik – Partyka,

6.      dr Barbara Zbroińska.

§ 2

 

Komisja przeprowadzi konkurs, zbierze i rozpatrzy zgłoszone oferty oraz przedstawi rektorowi Uniwersytetu rekomendowanych kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
w terminie do dnia 12 września 2012 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:35:34

Liczba wyświetleń strony: 1290

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka