Zarządzenie Nr 25/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie  biologii, chemii, fizyki i geografii

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
(Dz. U. z 2011 r. Nr 225 poz. 1351 ) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się z dniem 1 października 2012 roku stacjonarne studia doktoranckie w zakresie biologii, chemii, fizyki i geografii.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:09:00

Liczba wyświetleń strony: 1471

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka