Zarządzenie Nr 36/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

 

z dnia 2 maja 2012 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 i § 190 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      W strukturze Wydziału Humanistycznego dokonuje się poniższych zmian: 

1)            zmienia się nazwę Instytutu Filologii Rosyjskiej na Instytut Filologii Obcych,

2)            przekształca się Samodzielny Zakład Neofilologii na:

a)      Zakład Filologii Angielskiej,

b)      Zakład Filologii Germańskiej.

3)            w strukturę wewnętrzną Instytutu Filologii Obcych włącza się Zakład Filologii Angielskiej  i Zakład Filologii Germańskiej.

2.      W zarządzeniu nr 64/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego skreśla się § 6.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o  których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 1 i § 4 zarządzenia nr 64/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

㤠1

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wchodzą:

1)      Instytut Historii,

2)      Instytut Filologii Polskiej,

3)      Instytut Filologii Obcych,

4)      Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa.”

 

㤠4

 

W skład Instytutu Filologii Obcych wchodzą:

1)  Zakład Literatury Rosyjskiej,

2)  Zakład Językoznawstwa,

       3) Zakład Metodyki i Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego,

       4) Zakład Filologii Angielskiej,

       5) Zakład Filologii Germańskiej.”                      

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:33:32

Liczba wyświetleń strony: 1361

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka