Zarządzenie nr 92/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 października 2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji doktoranckich w roku akademickim 2012/2013

 

 

Na podstawie art. 200 i 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351) § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich stanowiacego załacznik do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich UJK stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

  

§ 1

 

Na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2012/2013 powołuje się Komisje doktoranckie
w składzie:

1 . Dla kierunku historia:

1)      dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przewodniczący,

2)      prof. dr hab. Jerzy Szczepański – członek,

3)      dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK – członek,

4)      mgr Grzegorz Rykowski – przedstawiciel doktorantów.

2. Dla kierunku językoznawstwo:

1)      dr hab. Andrzej Kominek - przewodniczący, 

2)      prof. dr hab. Marek Ruszkowski – członek,

3)      dr hab. Maria Żurek – członek,

4)      mgr Grzegorz Rykowski – przedstawiciel doktorantów.

§ 2

 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w roku akademickim 2012/2013 powołuje się Komisje doktoranckie w składzie:

1 . Dla kierunku  biologia:

1)   dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK – przewodniczący,

2)   dr hab. Janusz Łuszczyński – członek,

3)   prof. dr hab. Wiesław Kaca – członek,

4)   mgr Agnieszka Tomaszewska – przedstawiciel doktorantów.

2. Dla kierunku  geografia:

1)   dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK – przewodniczący,

2)   dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK – członek,

3)   prof. dr hab. Adam Łajczak – członek,

4)   mgr Monika Wiejaczka - przedstawiciel doktorantów.

3. Dla kierunku  chemia:

1)   prof. dr hab. Wojciech Florkowski – przewodniczący,

2)   dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK – członek,

3)   dr hab. Agnieszka Gałuszka, prof. UJK  – członek,

4)   mgr Małgorzata Zienkiewicz - przedstawiciel doktorantów.

4. Dla kierunku  fizyka:

1)   prof. dr hab. Wojciech Florkowski – przewodniczący,

2)   prof. dr hab. Marek Pajek – członek,

3)   prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński – członek,

4)   mgr Alina Czajka - przedstawiciel doktorantów.

§ 3

 

Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w roku akademickim 2012/2013 powołuje się Komisje doktoranckie w składzie:

1 . Dla kierunku pedagogika:

1)   dr hab. Małgorzta Orłowska  – przewodnicząca,

2)   dr hab. Bożena Matyjas – członek,

3)   dr hab. Sławomir Koziej – członek,

4)   mgr Grzegorz Rykowski – przedstawiciel doktorantów.

2. Dla kierunku sztuki piękne:

1)   dr hab. Urszula Ślusarczyk, prof. UJK - przewodnicząca, 

2)   prof. Wiesław Łuczaj – członek,

3)   prof. zw. Władysław Szczepański – członek,

4)   mgr Grzegorz Rykowski – przedstawiciel doktorantów.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:15:11

Liczba wyświetleń strony: 1287

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka