Zarządzenie Nr 35/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 2 maja 2012 roku

 

w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

     

§ 1    

 

Na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim powołuje się w Katedrze Zarządzania:

1)      Zakład Logistyki i Metod Ilościowych w Biznesie,

2)      Zakład Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstwa,

3)      Zakład Marketingu.

 

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o  których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 24/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

㤠2

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

1.      Instytut Nauk Pedagogicznych,

1)    Zakład Pedagogiki Pracy i Wychowania Obywatelskiego,

2)    Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,

3)    Zakład Historii i  Teorii Kształcenia,

4)    Zakład Pedagogiki Terapeutycznej,

5)    Zakład Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej,

6)    Zakład Edukacji Obronnej,

7)    Zakład Metodologii Badań Społecznych,

8)    Pracownia Wychowania Estetycznego,

9)    Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej,

10)  Pracownia Psychologii,

11)  Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej,

12)  Pracownia Przygotowania Pedagogicznego.

2.      Katedra Socjologii,

3.      Katedra Ekonomii,

1)  Zakład Podstaw Ekonomii,

2)  Zakład Ubezpieczeń i Finansów.

4.      Katedra Bezpieczeństwa Narodowego,

5.      Katedra Zarządzania,

1)   Zakład Logistyki i Metod Ilościowych w Biznesie,

2)   Zakład Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstwa,

3)   Zakład Marketingu.

6.      Pracownia Informatyki.”

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie w z dniem 1 maja 2012r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:54:39

Liczba wyświetleń strony: 1409

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka