Zarządzenie Nr 15/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

 

z dnia 29 lutego 2012 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji wchodzą:

 

1. Instytut Ekonomii i Administracji,

2. Instytut Nauk Politycznych,

3. Instytut Zarządzania,

4. Katedra Krajów Europy Północnej.

 

§ 2

 

W skład Instytutu Ekonomii i Administracji wchodzą:

1)      Zakład Mikroekonomii,

2)      Zakład Makroekonomii,

3)      Zakład Statystyki i Ekonometrii,

      4)      Zakład Gospodarki Regionalnej,

4)      Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej,

5)      Zakład Samorządu Terytorialnego,

6)      Zakład Administracji i Nauk Prawnych,

7)      Zakład Rozwoju Regionalnego Europy Środkowej

8)      Pracownia Finansów i Rachunkowości,

9)      Pracownia Informatyki.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Nauk Politycznych wchodzą:

1)      Zakład Teorii Polityki,

2)      Zakład Stosunków Międzynarodowych,

3)      Zakład Integracji Europejskiej,

4)      Zakład Współczesnych Systemów Politycznych,

     5)      Zakład Myśli Politycznej,

6)      Zakład Filozofii Polityki,

7)      Zakład  Historii Najnowszej,

8)      Zakład Masowych Organizacji Społecznych,

9)      Zakład Polityki Społecznej,

10)    Zakład Socjologii Polityki.

 

 

 

§ 4

 

W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:

1)      Zakład Zarządzania Strategicznego,

2)      Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji,

3)      Zakład Zarządzania i Logistyki Przedsiębiorstwa,

4)      Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

5)      Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu,

6)      Zakład Filozofii i Socjologii Biznesu,

7)      Zakład Logistyki,

8)      Pracownia  Marketingu i Przedsiębiorczości,

9)      Pracownia Zarządzania Finansami.

 

 § 4

Traci moc obowiązującą:

 

1)      Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

2)      Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Administracji.

3)      Zarządzenie nr 52/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Administracji.

4)      Zarządzenie nr 72/2011 z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Administracji na Wydziale Zarządzania i Administracji.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:32:23

Liczba wyświetleń strony: 1372

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka