Zarządzenie Nr 112/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

 

z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      W strukturze Instytutu Ekonomii i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji dokonuje się poniższych zmian:

1)       Likwiduje się:

a)      Zakład Gospodarki Regionalnej,

b)      Zakład Rozwoju Regionalnego Europy Środkowej.

2)       Tworzy się:

a)      Zakład Gospodarki i Rozwoju Regionalnego,

b)      Zakład Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

2.      W strukturze Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji dokonuje się poniższych zmian:

1)      Likwiduje się:

a)      Zakład Myśli Politycznej,

b)      Zakład Filozofii Politycznej.

2)      Tworzy się Zakład Filozofii i Myśli Politycznej.

 

3.      W strukturze Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Administracji dokonuje się poniższych zmian:

1)      Likwiduje się:

a)      Zakład Zarządzania i Logistyki Przedsiębiorstwa,

b)      Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

c)      Zakład Filozofii i Socjologii Biznesu,

d)      Pracownię Zarządzania Finansami.

2)      Tworzy się:

a)      Zakład Zarządzania Finansami,

b)      Pracownię Socjologii Organizacji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-21 13:22:36
Data aktualizacji:2013-01-04 03:25:50

Liczba wyświetleń strony: 1390

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka