Traci moc na podstawie zarządzenie nr 34/2014

Zarządzenie Nr 43/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 maja 2012 roku

 

w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 czerwca 2012 r. wprowadza się Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Zarządzenie
nr 42/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-05-23 14:17:29

Liczba wyświetleń strony: 1508

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka