traci moc na podstawie zarządzzenia nr 3/2015

Zarządzenie  Nr 29/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie wzorów formularzy programów kształcenia

 

Na podstawie § 69 ust.2 i ust.3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 20 uchwały Senatu nr 17/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, zarządza się co następuje:

§ 1

 

1.      Wprowadza się wzór formularza programu kształcenia studiów wyższych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.      Wprowadza się wzór formularza programu kształcenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.      Wprowadza się wzór formularza programu kształcenia kursu dokształcającego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-01-14 14:58:40

Liczba wyświetleń strony: 2166

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka