Zarządzenie Nr 49/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

 

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego powołanego  zarządzeniem nr 68/2010

 

           

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  i § 69 ust.1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 68/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach
z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia struktury organizacyjnej i zadań  Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz powołania jego członków, zmienionym zarządzeniem nr 56/2011 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, dokonuje się poniższych zmian:

1)      ze składu Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego odwołuje się następujące osoby:

a)      mgr Mariola Michalska,

b)      mgr Łukasz Bilski,

c)      inż. Kamil Szczepanik,

d)      mgr inż. Tomasz Sebastiańczyk,

e)      mgr inż. Zbigniew Chrapek.

2)      do składu Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego powołuje się następujące osoby:

a)      mgr Elżbieta Wiśniewska,

b)      mgr Barbara Skuza,

c)      inż. Sebastian Muszyński,

d)      mgr inż. Marcin Kleska.

3)      treść § 6 ust. 3 pkt 2) ppkt d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) Małgorzata Barańska,”

4)      w § 6 ust 1 wykreśla się pkt 3.

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia,  skład  Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego przedstawia się aktualnie następująco:

 

1.      Komitet Sterujący:

1)   Prorektor ds. Ogólnych – prof. dr hab. Jacek Semaniak - Przewodniczący,

2)   Kanclerz – mgr Janina Pierścińska - Członek,

2. Kierownik Wdrożenia - mgr Olga Kalińska.

3. Zespół Wdrożeniowy w obszarach tematycznych:

1)   kadrowo – płacowy:

a)    mgr Marcin Małek,

b)    mgr Elżbieta Wiśniewska,

c)    mgr Renata Goska-Bolanowska;

2)   finansowo – księgowy:

a)    mgr Małgorzata Tomasik,

b)   mgr Tomasz Czajewicz,

c)    mgr Iwona Kijanka,

d)   mgr Małgorzata Barańska,

e)    mgr Bogusława Wijas,

f)    mgr Jadwiga Błaszkowska;

3)   logistyki i zamówień publicznych:

a)    mgr Barbara Kotras,

b)   Mirosław Kamiński;

4)        badań i współpracy naukowej - Joanna Wilk.

5)        funduszy europejskich - mgr Barbara Skuza.

6)        toku nauczania i spraw studenckich:

             a)     mgr Agnieszka Świerczek,

 b)     mgr Lucyna Dygas,

 c)     mgr Aleksandra Tokarczyk;

7)        administrowania ZSI w zakresie oprogramowania:

a)  systemowego i bazodanowego  - mgr inż. Grzegorz Lizner,

b)  aplikacyjnego SOTS - mgr inż. Tomasz Nowak,

c)  aplikacyjnego SOA - mgr inż. Michał Różycki;

8)        wsparcia informatycznego użytkownika:

a)  mgr Krzysztof Markowski,

b)  mgr Andrzej Arabski,

c)  mgr inż. Tomasz Grzybowski,

d)  inż. Mateusz Bobkiewicz,

e)  mgr inż. Karol Królikowski,

f)  inż. Sebastian Muszyński,

g)  mgr inż. Marcin Kleska.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:23:59

Liczba wyświetleń strony: 1504

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka