Zarządzenie Nr 68/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 14 września 2012 roku

 

w sprawie określenia składu Rady Bibliotecznej

 

Na podstawie § 42 ust. 3 oraz § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016 wchodzą:

 

1.      dr hab. Janusz Łuszczyński prof. UJK,

2.      prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska,

3.      dr hab. Marek Kątny prof. UJK,

4.      dr hab. Jerzy Ossowski prof. UJK,

5.      dr hab. Wojciech Piotrowski prof. UJK,

6.      dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński prof. UJK,

7.      dr hab. Lucyna Wiśniewska – Rutkowska prof. UJK,

8.      dr hab. Dorota Ruszkiewicz,

9.      dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,

10.   mgr Andrzej Antoniak,

11.   mgr Urszula Franas – Mirowska,

12.   mgr Zofia Kilarska,

13.   mgr Anna Chrobot,

14.   mgr Edyta Brylska – Szmidt,

15.   mgr Adam Bandrowski,

16.   mgr Anna Gołuzd,

17.   mgr Małgorzata Guldon,

18.   mgr Rykowski Grzegorz,

19.   Łukasz Kowalczyk,

20.   mgr inż. Artur Piwko – pracownik z głosem doradczym odpowiedzialny za wdrożenie
i esploatację komputerowego system bibliotecznego.

 

§ 2

 

Na przewodniczącego Rady Bibliotecznej powołuje się dr hab. Janusza Łuszczyńskiego prof. UJK.

 

 

§ 3

 

Obsługę administracyjną Rady Bibliotecznej prowadzi Biblioteka Główna.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:09:11

Liczba wyświetleń strony: 1181

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka