Zarządzenie Nr 107/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 listopada 2012 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie warunków i trybu realizacji wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art.66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Dotychczasową treść § 5 ust. 3zarządzenia Nr 14/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie warunków i trybu realizacji wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich o treści:

3.    Bezpośrednim przełożonym wyjeżdżającego, o którym mowa w ust. 1 jest:

1)      kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej wyjeżdżającego;

2)       kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej wyjeżdżającego  i dziekan wydziału, gdy wyjeżdżającym jest pracownik podstawowej jednostki organizacyjnej;

3)      rektor, w pozostałych przypadkach.

zastępuje się zapisem o następującej treści:

3. Bezpośrednim przełożonym wyjeżdżającego, o którym mowa w ust. 1 jest:

1)      kierownik jednostki międzywydziałowej, gdy wyjeżdzającym jest  nauczyciel akademicki wykonujący pracę w jednostce międzywydziałowej;

2)      kierownik katedry oraz właściwy dziekan, gdy wyjeżdżającym jest nauczyciel akademicki wykonujący pracę w katedrze;

3)      dyrektor instytutu oraz właściwy dziekan, gdy wyjeżdżającym jest nauczyciel akademicki wykonujący pracę w instytucie;

4)      rektor, w pozostałych przypadkach.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 12:46:08

Liczba wyświetleń strony: 1500

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka