zmiany w zarządzeniu nr 53/2013

Zarządzenie Nr 88/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 października 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w  Kielcach

 

Na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), §§ 22–25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z datacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelniamym Organem Samorządu Doktorantów.

 

§ 2

 

Uchyla się zarządzenie nr 30/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w  Kielcach

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012r.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:19:56

Liczba wyświetleń strony: 1997

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka