Zarządzenie Nr  63/2012

 

                             Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach       

z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie jednolitego wzoru oświadczenia słuchacza studiów podyplomowych
o autorstwie pracy końcowej i doktoranta studiów doktoranckich o autorstwie pracy doktorskiej

 

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się wzór formularza oświadczenia słuchacza studiów podyplomowych o autorstwie pracy końcowej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się wzór formularza oświadczenia doktoranta studiów doktoranckich o autorstwie pracy doktorskiej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.   

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 21:42:35

Liczba wyświetleń strony: 1825

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka