Zarządzenie Nr 59/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 lipca 2012 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 

           Na podstawie § 14  ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W strukturze Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu zmienia się nazwę Pracowni Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej na Pracownię Psychologii i Pedagogiki.

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w §1, dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 59/2008 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  
7 listopada  2008 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ W skład Instytutu Zdrowia Publicznego wchodzą:

  1. Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
  2. Zakład Profilaktyki Społecznej,
  3. Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów,
  4. Zakład Badań Wieku Rozwojowego,
  5. Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego,
  6. Zakład Medycyny Ratunkowej,
  7. Pracownia Psychologii i Pedagogiki.”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 roku.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:29:30

Liczba wyświetleń strony: 1273

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka