Zarządzenie Nr  81 /2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia    27  września 2012 r.

 

w sprawie wysokości i  liczby stypendiów doktorskich

 w roku akademickim 2012/2013

 

 

Na podstawie § 69 ust 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 9 pkt 1 i 2 Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 78/2011 zarządza się, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

W roku akademickim 2012/2013 planuje się przyznać maksymalnie dziesięć stypendiów doktorskich.

 

§ 2

 

Wysokość stypendium doktorskiego w roku akademickim 2012/2013 wynosi siedemset pięćdziesiąt złotych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:07:22

Liczba wyświetleń strony: 1255

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka